Självrengörande magnetisk separator för placering ovanför transportband

Denna separator tjänar framför allt till separering av större magnetiska metallföroreningar från lätt igenomträngliga blandningar somtransporteras på ett transportband. Vanligtvis placeras den ovanför transportbandet så at den vrids med 90° horisontellt eller ovanför utmatningscylindern (se ritningar).

Ekonomisk magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F EKO)
Ekonomisk magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F EKO)

Denna separator i utförandet EKO är utrustad med en drift av märket Nord. Vanliga lager används. Separatorns kropp är inte heller så noga täckt som typen MS F. Båda typerna av separatorer tillverkas i olika storlekar så att de kan installeras ovanför transportband av olika bredder.

Titta på vår jämförelsetabell över separatorer för placering ovanför transportband.

Tycker du att denna separator passar dina behov?

Fråga oss, vi hjälper di att välja den.