Ny roterande separator för bulkblandningar i rörledningar

Vi har utvidgat vårt utbud av magnetiska separatorer för bulkblandningar. Nu har vi utvecklat och tillverkar en utskjutbar roterande magnetisk separator som är avsedd till separering av metallföroreningar från bulkblandningar med sämre genomtränglighet som transporteras i rör.

Utskjutbar roterande magnetisk separator för rörledningar
Utskjutbar roterande magnetisk separator för rörledningar

Denna separator lämpar sig för blandningar av slipande material och för material som har en tendens att valva sig. Konstruktionsfördelen med separatorn är utskjutbara magnetiska rör som är placerade på en roterande axel som drivs av en elektromotor. Magnetiska rör roterar alltså kontinuerligt under separeringen vilket minskar risken för att magneternas täckningsrör slips igenom och samtidigt minskas risken för tilltäppning av separatorn med material med sämre bulkegenskaper.

Tycker du att denna separator passar dina behov?

Läs detaljerna om separatorn och fråga oss, vi hjälper dig med valet.