Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ

Vi förbättrar och utvecklar våra produkter ständigt. Som en nyhet tillverkar vi en platt separator som du tack vare det unika avmagnetiseringssystemet kan lättare och snabbare rengöra från uppfångade metallföroreningar vilket sparar tid och höjer arbetseffektiviteten.

Denna separator har samma funktioner och höjd som den ovan angivna separatorn som alltså kan ersättas med den nya modellen utan att man behöver göra några anpassningar. Den är också försedd med ett skjutbart tak och utrustad med ferritmagneter.

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ
Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ

Tycker du att denna separator kommer att uppfylla dina förväntningar?

Läs detaljerna om separatorn och fråga oss, vi hjälper dig med valet.