Magnetiska sopningsmaskiner för flygplatsytor

Den magnetiska kvasten tjänar till uppsamling av metallavfall (spån, spikar, hår från stålborstar) från flygplatsytor. Kvasten kopplas enkelt bakom ett fordon som är utrustat med en kopplingsanordning. Genom att använda den magnetiska kvasten minskas förekomst av oönskade metallföremål på flygplatsbanan väsentligtoch därmed höjs flygplatsens säkerhet.

Magnetiska kvastar för flygplatsytor
Magnetiska kvastar för flygplatsytor

Tycker du att du behöver denna kvast?

Läs i så fall mer information eller beställ kvasten direkt.