Video: Separeringskärl – separering från flytande blandningar i två steg

En magnetisk separator med automatisk rengöring fångar upp föroreningar från vätskan. Inom loppet av den automatiska rengöringscykeln sköljs dessa föroreningar med vatten eller ett valfritt medium. Denna sköljvätska töms tillsammans med de uppfångade metallerna i ett separeringskärl.

Separeringskärl – separering från flytande blandningar i två steg
Separeringskärl – separering från flytande blandningar i två steg

En stor fördel med denna tekniska lösning är att sköljvätskan från kärlets nedre del används igen för att skölja separatorn. Det handlar sig alltså om en sluten krets med minimala förluster av sköljvätskan. Sköljvätskan måste fyllas på eller komplett bytas bara ibland vilket leder till besparingar och minskar antalet av åtgärder på anordningen.

Fördelar med separeringskärlet

  • hög effektivitet av magnetisk separering
  • sluten krets för sekundär separering – separatorn sköljs alltid med samma sköljvätska (vatten, olja eller emulsion) vilket minskar dess förluster; vätskan byts bara ibland enligt dess föroreningsgrad och frekvensen av rengöring av separatorn.
  • låga kostnader för kassering av uppfångade föroreningar (man kasserar endast metallföroreningar, inte sköljvätskan)
  • minimal miljöbelastning
  • utan nödvändiga åtgärder – sparar arbetskraft
  • man kan tydligt se hur många föroreningar har fångats upp av separatorn

Torra sorterade metaller i separeringskärlet

Den magnetiska cylindern fångar upp metallerna och presscylindern pressar ut resterna av vätskan ur dem.

 

Tycker du att denna separator kommer att uppfylla dina förväntningar?

Läs detaljerna om separatorn och fråga oss, vi hjälper dig med valet.