Gummibeklädda magnetiska linser och magnetiska linser i mässing

Cylindriska magnetiska linser i mässing bearbetas med h6 tolerans och har därför hög måttnoggrannhet. De har hög spännkraft på grund av bipolär magnetisering. De är försedda med en invändig gänga och du kan lätt fästa magneten där du behöver.

Gummibeklädda magnetiska linser repar inte metallytor. Vit gummibeklädd lins smutsar inte ner omgivande ytor. Tack vare gängan kan linsen enkelt spännas fästas till olika föremål.

Atypiska magnetiska linser är formade som kuber och koner. De är utrustade med en kraftfull neodymiummagnet. Speciellt arrangemang av den magnetiska kretsen garanterar maximalt utnyttjande av magnetisk kraft. Stålhöljet ökar magnetens hållkraft markant.


Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. Kontakta oss om ett erbjudande av separator