Pröva en virvelströmsseparator för omagnetiska metaller (Eddy current separator)!

Behöver du separera omagnetiska metaller (t ex aluminium eller koppar) från icke-metalliska material? Vill du testa hur en virvelströmsseparator skulle fungera för ditt material? Gör en test med vår virvelströmsseparator!

Du kan gratis prova direkt med ditt material och vi dokumenterar resultatet. Med ett Magsy prov kan du bli säker på att separatorn kommer att fungera precis som du behöver!

Pröva en virvelströmsseparator för omagnetiska metaller (Eddy current separator)!
Pröva en virvelströmsseparator för omagnetiska metaller (Eddy current separator)!

Ta kontakt med oss ​​och komma se för dig själv, eller så räcker det att helt enkelt skicka ett prov av materialet och bara vänta på resultatet.

Magsy magnetiska separatorer kan uppnå utmärkta resultat av separation, därför är vi inte rädda för att erbjuda att du testar separatorn innan köpet!

En virvelströmsseparator för omagnetiska metaller (Eddy current separator) är oersättlig exempelvis inom avfallshantering.

Virvelströmsseparatorer är inte konstruerade för att sortera järnmetaller (de kan skada induktion cylindern). Vi rekommenderar därför att använda lämplig typ av separator för att först avlägsna alla magnetiska järnmetaller. 

Tycker du att denna separator kommer att uppfylla dina förväntningar?

Läs detaljerna om separatorn och fråga oss, vi hjälper dig med valet.