Magnetiska utmatningstrummor

Roterande magnetisk separator består av utskjutbara magnetiska rör, som finns i en skåpkonstruktion som avslutas med flänsar. Komponenten med de magnetiska rören är placerad på en axel som drivs av en elektromotor (400 V).

Magnetiska utmatningstrummor
Magnetiska utmatningstrummor

Under loppet av separeringen roterar de magnetiska rören alltså kontinuerligt vilket minskar risken för att magneternas täckningsrör slips igenom och samtidigt minskas risken för tilltäppning av separatorn med material med sämre bulkegenskaper. Anordningen har ytbehandlats med sandblästring (kan också levereras i polerat utförande).

Magnetisk separator är avslutad med kvadratiska flänsar. Vi kan dock uppfylla dina krav på ingående/utgående dimensioner och olika sätt att avsluta separatorn. 

Vilka material den kan sortera

  • Bulkblandingar och mindre genomträngliga blandningar
  • Material med tendens att valva sig
  • Slipande material