Magnetisk kvast för fordonets draganordning

Magnetisk kvast tjänar till uppsamling av magnetiska metallföroreningar – väsentlig minskning av risken för punkteringar av däck. De ansluts mycket enkelt på fordonets draganordning och metallerna fångas automatiskt upp under färden. Den lämpar sig utmärkt till användning för väghållning och städning av små metallföremål på vägar.

Magnetisk kvast för fordonets draganordning
Magnetisk kvast för fordonets draganordning

Tre grundläggande egenskaper av den magnetiska kvasten

  • kvastens ram är belyst
  • hög effektivitet - den är utrustad med mycket starka NdFeB-magneter
  • kvasten är höjdinställbar (30 - 100 mm)

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. Kontakta oss för en offert på den magnetiska kvasten