Testning av magneter

För att maximalt underlätta val av den lämpligaste magneten och samtidigt garantera dess kvalitet har vi bestämt oss att mäta rivstyrkan av samtliga typer av våra magneter. Med rivstyrkan menas den styrka som behövs för att riva magneten från en metallplatta (en stålplatta med tjocklek 10 mm). Vi mäter verkligen rivstyrkan – vi använder inte ungefärliga kalkyleringar!

Prövning av magneter

TestlabbPrövningen gör vi på så sätt att vi sätter magneten fast på en stålplatta som tillverkats av konstruktionsstål av klass 11, tjocklek 10 mm. Plattan är idealt rak, polerad. Med hjälp av testanordningen höjer vi kontinuerligt rivstyrkan tills det moment då magneten rivs av från stålplattan. Vi antecknar den styrka vid vilken magneten rivits av. För maximal objektivitet upprepar vi testet 3 ggr och sedan använder vi det lägsta uppmätta värdet för att beräkna hållkraften (dragkraften).

Observera att magnetens rivstyrka sänker i takt med att tjockleken på den stålplatta, på vilken magneten sitter fast, minskas – detta är en naturlig egenskap av magnetismen.

Vi mäter också dina magneter – mätning av magnetisk styrka och induktion

Vi erbjuder även mätning av rivstyrkan (på begäran även av magnetisk induktion) av dina magneter, magnetiska linser, lyftmagneter och andra magnetiska anordningar. Vi disponerar ett antal olika testanordningar och kan därför mäta rivstyrkan i intervallen från 0 till 200 kN (vilket motsvarar ca 20 000 kg)! Ifall du undrar: 10 N = ca 1 kg.

Vi gör det vi kan för att tillmötesgå dina önskan, men vi förbehåller oss rätten att inte utföra en test av din magnet (t.ex. ifall det finns risk att våra testanordningar skulle kunna skadas).