Manuella magnetlyft för plåtar

Manuella magnetlyft för plåtarTjänar till att underlätta arbete med plåtar. Genom att använda detta lyft kan du enkelt skjuta och vrida på plåten samt hantera den på andra sätt. En stor fördel är möjligheten för avmagnetisering. Genom att dra avmagnetiseringsspaken mot det manuella plåtlyftet bildas ett tillräckligt luftgap mellan plåtlyftet och plåten. Tack vare detta kan plåtlyftet enkelt ”stängas av” och man behöver inte ta bort magneten från plåten.

Arbetet med detta manuella magnetlyft är mycket enkelt och bekvämt. Tack vare detta sparar man tid när man arbetar med plåtar.

Online försäljning av lyftredskap

I vår e-butik kan du välja från ett brett utbud

Köp magnetlyft för plåtar

Övriga lyftredskap som underlättar ditt arbete

Magnetisk vinkellinjal

Magnetisk vinkellinjal

Magnetisk vinkellinjal sparar tid vid svetsning av olika profiler. Den kan användas vid svetsning av material i rätt vinkel, 45° eller i planet.

Magnetiska spånsamlare

Magnetiska spånsamlare

Manuell magnetisk spånsamlare används till uppsamling av metallföroreningar i metallbearbetnings- och låssmedsverkstäder.

Magnetisk lyftstång

Magnetisk lyftstång

Lyftstången underlättar och snabbar på när plåtar ska läggas in i pressar och sedan dras ut eller när man hanterar gasbrända plåtdelar.

Handmagnet

Handmagnet

Handmagneten underlättar hantering av plåtar. Den har ett brett användningsområde framför allt i pressverkstäder.

Magnetisk plåtseparator

Magnetisk plåtseparator

Magnetisk plåtseparator tjänar till att problemfritt separera staplade plåtar från varandra.

Magnet på stång för galvaniseringsverkstäder

Magnet på stång för galvaniseringsverkstäder

Magneten på stång för galvaniserings- och lackverkstäder används att dra ut delar från en tank.

Plockmagneter

Plockmagneter

Plockmagneter är perfekta när du behöver samla upp eller dra fram föremål från svåråtkomliga platser.

Magnetiskt locklyft

Magnetiskt locklyft

Lägg lyftredskapet på lockets kant och lossa på locket. Skjut sedan locket från brunnöppningen. Lämplig för många tillämpningar från uttagning av rostar till tunga lock.