Magnetiska lyftstänger

Magnetisk lyftstång MMT 20 x 6

Magnetisk lyftstång MMT 20 x 6Denna stång tjänar inte bara till lyftning av plåtar. Den underlättar och snabbar på när plåtar ska läggas in i pressar och sedan dras ut. På så sätt minskas risken för handskador i kontakt med plåten. Man undviker också att lägga händerna under presshuvudet. Denna stång är utrustad med en mycket stark NdFeB-neodymmagnet med diameter 20 mm.

Magnetisk lyftstång MMT 20 x 6Denna stång lämpar sig till hantering av lätta föremål. För tyngre föremål är det lämpligare med magnetisk lyftstång MMT 40 x 8 som beskrivs nedan.

Magnetisk lyftstång MMT 40 x 8

Magnetisk lyftstång MMT 40 x 8Denna stång lämpar sig framför allt att hantera gasbrända plåtdelar. Tack vare det att stången är utrustad med en mycket stark och stor magnet (diameter 40 mm), kan denna lyftstång användas även för tyngre produkter.

Magnetiska lyftstång med SmCo-magneter

Magnetisk lyftstång MMT 40 x 8För hantering av föremål med hög temperatur har vi utrustat stängerna med mycket temperaturbeständiga SmCo-magneter. Dessa magneter är nästan lika starka som NdFeB-magneter, men deras temperaturmotstånd är upp till 350 °C!

Online försäljning av lyftredskap

I vår e-butik kan du välja från ett brett utbud

Köp magnetiska lyftstänger

Övriga lyftredskap som underlättar ditt arbete

Magnetisk vinkellinjal

Magnetisk vinkellinjal

Magnetisk vinkellinjal sparar tid vid svetsning av olika profiler. Den kan användas vid svetsning av material i rätt vinkel, 45° eller i planet.

Manuell magnetlyft för plåtar

Manuell magnetlyft för plåtar

Manuell magnetlyft för plåtar underlättar arbete med plåtar. Plåten kan enkelt skjutas och vridas på samt hanteras på andra sätt.

Magnetiska spånsamlare

Magnetiska spånsamlare

Manuell magnetisk spånsamlare används till uppsamling av metallföroreningar i metallbearbetnings- och låssmedsverkstäder.

Handmagnet

Handmagnet

Handmagneten underlättar hantering av plåtar. Den har ett brett användningsområde framför allt i pressverkstäder.

Magnetisk plåtseparator

Magnetisk plåtseparator

Magnetisk plåtseparator tjänar till att problemfritt separera staplade plåtar från varandra.

Magnet på stång för galvaniseringsverkstäder

Magnet på stång för galvaniseringsverkstäder

Magneten på stång för galvaniserings- och lackverkstäder används att dra ut delar från en tank.

Plockmagneter

Plockmagneter

Plockmagneter är perfekta när du behöver samla upp eller dra fram föremål från svåråtkomliga platser.

Magnetiskt locklyft

Magnetiskt locklyft

Lägg lyftredskapet på lockets kant och lossa på locket. Skjut sedan locket från brunnöppningen. Lämplig för många tillämpningar från uttagning av rostar till tunga lock.