Handmagneter

HandmagneterEn handmagnet underlättar hantering av plåtar väsentligt. Den har ett brett användningsområde framför allt i pressverkstäder. Handmagneten fästs mot handflatan med hjälp av remmar. Magnetisk styrka är exakt balanserad (den fångade plåten håller väl under hanteringen, den kan dock lätt frigöras med en fingerrörelse).

HandmagneterAnvändning av handmagneter förkortar väsentligt den tid som behövs för att ta ut plåten från pressen, den kan användas vid stapling av plåtar, hantering av gasbrända plåtdelar.

Online försäljning av lyftredskap

I vår e-butik kan du välja från ett brett utbud

Köp handmagneten

Övriga lyftredskap som underlättar ditt arbete

Magnetisk vinkellinjal

Magnetisk vinkellinjal

Magnetisk vinkellinjal sparar tid vid svetsning av olika profiler. Den kan användas vid svetsning av material i rätt vinkel, 45° eller i planet.

Manuell magnetlyft för plåtar

Manuell magnetlyft för plåtar

Manuell magnetlyft för plåtar underlättar arbete med plåtar. Plåten kan enkelt skjutas och vridas på samt hanteras på andra sätt.

Magnetiska spånsamlare

Magnetiska spånsamlare

Manuell magnetisk spånsamlare används till uppsamling av metallföroreningar i metallbearbetnings- och låssmedsverkstäder.

Magnetisk lyftstång

Magnetisk lyftstång

Lyftstången underlättar och snabbar på när plåtar ska läggas in i pressar och sedan dras ut eller när man hanterar gasbrända plåtdelar.

 
Magnetisk plåtseparator

Magnetisk plåtseparator

Magnetisk plåtseparator tjänar till att problemfritt separera staplade plåtar från varandra.

Magnet på stång för galvaniseringsverkstäder

Magnet på stång för galvaniseringsverkstäder

Magneten på stång för galvaniserings- och lackverkstäder används att dra ut delar från en tank.

Plockmagneter

Plockmagneter

Plockmagneter är perfekta när du behöver samla upp eller dra fram föremål från svåråtkomliga platser.

Magnetiskt locklyft

Magnetiskt locklyft

Lägg lyftredskapet på lockets kant och lossa på locket. Skjut sedan locket från brunnöppningen. Lämplig för många tillämpningar från uttagning av rostar till tunga lock.