Praktiska magnetiska produkter

Artiklar

NdFeB-neodymmagnet – över 1 800 000 stycken i lager i e-butiken

Neodymmagnet

NdFeB-neodymmagneten är den starkaste permanenta magneten. Neodymmagneterna i magnetiska separatorer är anledningen till utmärkta separeringsresultat. Denna magnet kan fånga upp även mycket fina metallföroreningar.

Inspektionslucka – lucka för badkar

Inspektionslucka

Vi säljer inspektionsluckor som möjliggör för problemfri tillgång till vattenledningen. De är eleganta och praktiska samt lägger vikt vid en hög estetisk nivå.

Magnetiska lucka av plast som lämpar sig som en lucka för badkar. Den tjänar som inspektionslucka för badkar och används framför allt i samband med kakelsättning i badrum.

Magnetisk separator för produkter i rörledningar -MF 50/1

Magnetisk separator för flytande blandningar med manuell rengöring

För att kunna erbjuda en effektivare magnetisk separering, bättre manipulation i samband med rengöringen och för att använda magnetisk separering i certifierade anläggningar med dokumenterat tillverkningssystem har vi utvecklat en ny typ av magnetisk separator MF 50/1. På samtliga tre magnetiska rör erbjuder vi som standard magnetisk induktion 13 500 Gs – skillnaden upp till 80 % jämfört med konkurrensen

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ

Vi förbättrar och utvecklar våra produkter ständigt. Som en nyhet tillverkar vi en platt separator som du tack vare det unika avmagnetiseringssystemet kan lättare och snabbare rengöra från uppfångade metallföroreningar vilket sparar tid och höjer arbetseffektiviteten.

Denna separator har samma funktioner och höjd som den ovan angivna separatorn som alltså kan ersättas med den nya modellen utan att man behöver göra några anpassningar.

Magnetfärg – förvandla en vanlig vägg till magnetisk anslagstavla

Med hjälp av magnetfärg kan väggarna i barnrummet bli roligare än någonsin tidigare. Magnetfärg används som en grundfärg - vi rekommenderar tre skikt. Magnetfärgen kan täckmålas med ogenomskinlig färg av önskad kulör och på så sätt kan du anpassa färgen till de andra väggarna i rummet. Den målade väggen håller neodymiummagneter med avdragningskraft av åtminstone 40 N. Hela väggen fungerar som en magnetisk anslagstavla.

Magnetiskt måttband

Magnetiskt måttband

Flexibelt magnetiskt måttband – måttbandet har standardmätningar i meter (m) och i inch (in).

Magnet för sprutgjutningsmaskinens tratt i en plastkropp

Magnet för sprutgjutningsmaskinens tratt

Vi har utvecklat magneten för sprutgjutningsmaskinens tratt i förbättrat utförande enligt dina krav på maximal effektivitet av separeringen och på arbetssäkerhet. Magneten för sprutgjutningsmaskinens tratt är i detta förbättrade utförande utrustad med mycket starka neodymmagneter. Till dess största fördelar hör framför allt placering av magneterna i en plastkropp, som täcker hela tvärsnittet av sprutgjutningsmaskinens tratt. På...

Gummibeklädda magnetiska linser och magnetiska linser i mässing

Cylindriska magnetiska linser i mässing bearbetas med h6 tolerans och har därför hög måttnoggrannhet. De har hög spännkraft på grund av bipolär magnetisering. De är försedda med en invändig gänga och du kan lätt fästa magneten där du behöver.

Gummibeklädda magnetiska linser repar inte metallytor. Vit gummibeklädd lins smutsar inte ner omgivande ytor. Tack vare gängan kan linsen enkelt spännas fästas till olika föremål.

Atypiska...

Pröva en virvelströmsseparator för omagnetiska metaller (Eddy current separator)!

Pröva en virvelströmsseparator för omagnetiska metaller (Eddy current separator)!

Behöver du separera omagnetiska metaller (t ex aluminium eller koppar) från icke-metalliska material? Vill du testa hur en virvelströmsseparator skulle fungera för ditt material? Gör en test med vår virvelströmsseparator!

Du kan gratis prova direkt med ditt material och vi dokumenterar resultatet. Med ett Magsy prov kan du bli säker på att separatorn kommer att fungera precis som du behöver!

Magnetfolier

Magnetfolier

Vi säljer magnetfolier i olika färger och utföranden.  Magnetisk vidhäftningsförmåga beror på tjockleken av det material som folien kommer att läggas på. Magnetfolien kan klippas med vanlig sax eventuellt skäras ut. Den självhäftande magnetfolien tjänar inte som en magnettavla för att hålla upp magneter. För en sådan användning innehåller den för lite järn.

So en nyhet säljer vi färdigskurna folier i A5, A4, A3-formatet.

Magneter för textilfilter

Magneter för textilfilter

Denna magnetiska separator består av en eller två magnetstänger och en rostfri bärare i vilken finns stängerna. Hela denna anordning skjuts sedan in i ett slangfilter av tyg. Vi har förenklat fästning av magnetstången i den rostfria bäraren väsentligt, därför behövs det ingen skruvning.

Magnetisk skrapmatta

Magnetisk skrapmatta

Ett ofta förekommande problem inom livsmedelstillverkningen är lösningen för rengöring av skor när man ska gå från verkstäder till livsmedelstillverkningen. Skor kan vara nersmutsade med ferromagnetiska föroreningar (spån, sågspån, metalldamm) och det finns risk att den rena anläggningen kontamineras med dessa föroreningar.

Magnetiska utmatningstrummor

Magnetiska utmatningstrummor

Roterande magnetisk separator består av utskjutbara magnetiska rör, som finns i en skåpkonstruktion som avslutas med flänsar. Komponenten med de magnetiska rören är placerad på en axel som drivs av en elektromotor (400 V).

Starka färgade koniska magneter för en gladare och mer organiserad anslagstavla

Med tanke på hur små och lätta dessa färgglada magneter är, har dom ändå stor kraft. Dom kan lätt hålla upptill 8 ark A4-papper på en metallyta. För kontor, skolor och hem. Magneter i olika färger hjälper dig att snabbt hitta vad du letar efter och ha översyn över anslagstavlan.

Video: Magnetisk ficka med färgram

Med hjälp av magnetiska fickor kan du enkelt och synligt placera t.ex. en kungörelse på det lämpligaste stället. Dokument som lagts i denna ficka är mobila och kan bytas mycket lätt.

Självrengörande magnetisk separator för placering ovanför transportband

Ekonomisk magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F EKO)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem...

Magnetdjur – magneter som barn kommer att älska

Nytt i webbutiken: Magnetdjur – magneter som barn kommer att älska

Magnetdjur säljer vi med mera kraftfulla neodymmagneter, och nu också med svagare ferritmagneter. Dessa magneter håller barnens teckningar och bilder på plats på olika ytor - kylskåp, flexibel tavla eller vägg med magnetfärg. Magnetdjur är toppen i barnrum, daghem och förskolor.

Magnetplatta för placering ovanför transportband

Magnetplatta

Fördelen är enkel montering som inte kräver anpassningar av transportbandets konstruktion och möjlighet att placera separatorn så nära det transporterade materialet som möjligt och på så sätt nå maximalt utnyttjande av den magnetiska kretsen.

Magnetiska sopningsmaskiner för flygplatsytor

Magnetiska kvastar för flygplatsytor

Den magnetiska kvasten tjänar till uppsamling av metallavfall (spån, spikar, hår från stålborstar) från flygplatsytor. Kvasten kopplas enkelt bakom ett fordon som är utrustat med en kopplingsanordning. Genom att använda den magnetiska kvasten minskas förekomst av oönskade metallföremål på flygplatsbanan väsentligtoch därmed höjs flygplatsens säkerhet.

Självhäftande neodymmagneter - kuber och cylindrar

Självhäftande neodymmagneter - kuber och cylindrar

Magneterna har starkt 3M-lim på ena sidan. Det har därför annan användning än andra neodymmagneter. 3M-limmet håller magneten fast på papper eller plastfilm. Runda magneter säljer vi också i par. Paret har alltid motsatt magnetisering på den släta sidan och magneterna dras därför till varandra och kan användas t.ex. som ett magnetlås. Du kan använda dem på förpackningsmaterial - lådor eller kuvert.

Läs även andra artiklar

Vad kan vi hjälpa dig med?

Jaký magnet vám mohu doporučit?