Neodymmagnet

NdFeB-neodymmagneter är de starkaste permanenta magneterna. Magneterna kan köpas direkt i vår e-butik.

Läs mer

Magnetfolie

Vi erbjuder magnetfolierna i tjocklekar 0,4 - 2 mm och färgutföranden är brun och vit, samt färgade folie och folier med självhäftande skikt.

Läs mer

Magnetisk separator

Magnetisk separator tjänar till uppfångning av magnetiska metallföroreningar i en ström av torra och flytande ämnen. Den högsta möjliga kvaliteten på separeringen!

Läs mer

Magnetplatta

Magnetplattan hängs med hjälp av hängöglor ovanför transportbandet. Den separerar större magnetiska föroreningar från lätt genomträngliga blandningar. Plattorna kan levereras omgående!

Läs mer

Magnetlister

Magnetlisten tjänar till snabb och bekväm placering av anteckningar eller vilka som helst dokument med hjälp av magneter så att du har dem alltid framför ögonen.

Utskjutbar roterande magnetisk separator

Magnetisk utmatningstrumma är avsedd till separering av magnetiska metallföroreningar från kletiga bulkblandningar som transporteras på bandet. Fördelen med den magnetiska utmatningstrumman är dubbel genomluftning av det separerade materialet.

Praktiska magnetiska produkter

 

10. 1. 2016

Separeringskärl – separering från flytande blandningar i två steg

En magnetisk separator med automatisk rengöring fångar upp föroreningar från vätskan. Inom loppet av den automatiska rengöringscykeln sköljs dessa föroreningar med vatten eller ett valfritt medium. Denna sköljvätska töms tillsammans med de uppfångade metallerna i ett separeringskärl.


 

3. 1. 2017

Magnetiska kvastar för flygplatsytor

Den magnetiska kvasten tjänar till uppsamling av metallavfall (spån, spikar, hår från stålborstar) från flygplatsytor. Kvasten kopplas enkelt bakom ett fordon som är utrustat med en kopplingsanordning. Genom att använda den magnetiska kvasten minskas förekomst av oönskade metallföremål på flygplatsbanan väsentligtoch därmed höjs flygplatsens säkerhet.


7. 12. 2016

Magnetisk separator för flytande blandningar med manuell rengöring

För att kunna erbjuda en effektivare magnetisk separering, bättre manipulation i samband med rengöringen och för att använda magnetisk separering i certifierade anläggningar med dokumenterat tillverkningssystem har vi utvecklat en ny typ av magnetisk separator MF 50/1. På samtliga tre magnetiska rör erbjuder vi som standard magnetisk induktion 13 500 Gs – skillnaden upp till 80 % jämfört...


23. 11. 2016

Med hjälp av magnetiska fickor kan du enkelt och synligt placera t.ex. en kungörelse på det lämpligaste stället. Dokument som lagts i denna ficka är mobila och kan bytas mycket lätt.


9. 11. 2016

Magnetisk skrapmatta

Ett ofta förekommande problem inom livsmedelstillverkningen är lösningen för rengöring av skor när man ska gå från verkstäder till livsmedelstillverkningen. Skor kan vara nersmutsade med ferromagnetiska föroreningar (spån, sågspån, metalldamm) och det finns risk att den rena anläggningen kontamineras med dessa föroreningar.


22. 8. 2016

Magnetisk separator för material i rörledningar, för cisternbilar

Vi har utvidgat vårt utbud med en magnetisk separator av rostfritt stål som är avsedd för cisternbilar som transporterar olika torra pulvermaterial inom livsmedels-, kemiska eller råvaruindustrin. Separatorn används framför allt när bilarna lastas ut, då materialet transporteras i rör med hjälp av tryckluft.


21. 8. 2016

Ekonomisk magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F EKO)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with...


20. 8. 2016

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ

Vi förbättrar och utvecklar våra produkter ständigt. Som en nyhet tillverkar vi en platt separator som du tack vare det unika avmagnetiseringssystemet kan lättare och snabbare rengöra från uppfångade metallföroreningar vilket sparar tid och höjer arbetseffektiviteten.

Denna separator har samma funktioner och höjd som den ovan angivna separatorn som alltså kan ersättas med den nya modellen...


19. 8. 2016

Magnetplatta

Fördelen är enkel montering som inte kräver anpassningar av transportbandets konstruktion och möjlighet att placera separatorn så nära det transporterade materialet som möjligt och på så sätt nå maximalt utnyttjande av den magnetiska kretsen.


18. 8. 2016

Utskjutbar roterande magnetisk separator för rörledningar

Vi har utvidgat vårt utbud av magnetiska separatorer för bulkblandningar. Nu har vi utvecklat och tillverkar en utskjutbar roterande magnetisk separator som är avsedd till separering av metallföroreningar från bulkblandningar med sämre genomtränglighet som transporteras i rör.


16. 8. 2016

Magnetfolier

Vi säljer magnetfolier i olika färger och utföranden.  Magnetisk vidhäftningsförmåga beror på tjockleken av det material som folien kommer att läggas på. Magnetfolien kan klippas med vanlig sax eventuellt skäras ut. Den självhäftande magnetfolien tjänar inte som en magnettavla för att hålla upp magneter. För en sådan användning innehåller den för lite järn.

So en nyhet säljer...


15. 8. 2016

Magneter för textilfilter

Denna magnetiska separator består av en eller två magnetstänger och en rostfri bärare i vilken finns stängerna. Hela denna anordning skjuts sedan in i ett slangfilter av tyg. Vi har förenklat fästning av magnetstången i den rostfria bäraren väsentligt, därför behövs det ingen skruvning.


14. 8. 2016

Magnet för sprutgjutningsmaskinens tratt

Vi har utvecklat magneten för sprutgjutningsmaskinens tratt i förbättrat utförande enligt dina krav på maximal effektivitet av separeringen och på arbetssäkerhet. Magneten för sprutgjutningsmaskinens tratt är i detta förbättrade utförande utrustad med mycket starka neodymmagneter. Till dess största fördelar hör framför allt placering av magneterna i en plastkropp, som täcker hela tvärsnittet...


30. 6. 2016

Neodymmagnet

NdFeB-neodymmagneten är den starkaste permanenta magneten. Neodymmagneterna i magnetiska separatorer är anledningen till utmärkta separeringsresultat. Denna magnet kan fånga upp även mycket fina metallföroreningar.


27. 6. 2016

Förbättrad magnetisk kvast för gaffeltruckar

Magnetiska kvastar tjänar till städning av golv framför allt i verkstäder, fabrikshallar eller parkeringsytor. Det vill säga på alla ställen där det ligger spån, spikar, slipdamm osv. på golvet. Med denna magnetiska kvast sparar du tid och höjer arbetseffektiviteten när du städar.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Jaký magnet vám mohu doporučit?