Magnetiska separatorer

Magnetisk separator tjänar till uppfångning av magnetiska metallföroreningar i en ström av flytande ämnen. Den högsta möjliga kvaliteten på separeringen!

Läs mer

Magneter

Vi säljer starka neodymmagneter, ferritmagneter samt slittåliga AlNiCo-magneter. Våra magneter kan användas i industrin, i skolor, på kontor eller i hemmet.

Läs mer

Magnetiska linser

Magnetiska linser används i metall- och maskinindustri. De kan användas i olika jiggar, arbetsredskap och anordningar. Mají ferit, NdFeB, SmCo nebo AlNiCo magnet.

Läs mer

Magnetfolie

Vi erbjuder magnetfolierna i tjocklekar 0,4 - 2 mm och färgutföranden är brun och vit, samt färgade folie och folier med självhäftande skikt.

Läs mer

Magnetiska provstänger

Magnetisk provstång tjänar till prövning om materialet innehåller magnetiska metallföroreningar. Den är utrustad med mycket starka NdFeB-neodymmagneter.

Undersökning

Vad kallar du magneter i stålhölje?

magnetiska linser
22%

magnetiska fästen
15,6%

magnetiska element
16,1%

gängade magneter
15,2%

pottmagneter
15,3%

pot magnets
15,8%

Antal röster: 1767

Utskjutbar roterande magnetisk separator

Magnetisk utmatningstrumma är avsedd till separering av magnetiska metallföroreningar från kletiga bulkblandningar som transporteras på bandet. Fördelen med den magnetiska utmatningstrumman är dubbel genomluftning av det separerade materialet.

Praktiska magnetiska produkter

 

9. 11. 2016

Magnetisk skrapmatta

Ett ofta förekommande problem inom livsmedelstillverkningen är lösningen för rengöring av skor när man ska gå från verkstäder till livsmedelstillverkningen. Skor kan vara nersmutsade med ferromagnetiska föroreningar (spån, sågspån, metalldamm) och det finns risk att den rena anläggningen kontamineras med dessa föroreningar.


 

10. 1. 2016

Separeringskärl – separering från flytande blandningar i två steg

En magnetisk separator med automatisk rengöring fångar upp föroreningar från vätskan. Inom loppet av den automatiska rengöringscykeln sköljs dessa föroreningar med vatten eller ett valfritt medium. Denna sköljvätska töms tillsammans med de uppfångade metallerna i ett separeringskärl.


3. 1. 2017

Magnetiska kvastar för flygplatsytor

Den magnetiska kvasten tjänar till uppsamling av metallavfall (spån, spikar, hår från stålborstar) från flygplatsytor. Kvasten kopplas enkelt bakom ett fordon som är utrustat med en kopplingsanordning. Genom att använda den magnetiska kvasten minskas förekomst av oönskade metallföremål på flygplatsbanan väsentligtoch därmed höjs flygplatsens säkerhet.


7. 12. 2016

Magnetisk separator för flytande blandningar med manuell rengöring

För att kunna erbjuda en effektivare magnetisk separering, bättre manipulation i samband med rengöringen och för att använda magnetisk separering i certifierade anläggningar med dokumenterat tillverkningssystem har vi utvecklat en ny typ av magnetisk separator MF 50/1. På samtliga tre magnetiska rör erbjuder vi som standard magnetisk induktion 13 500 Gs – skillnaden upp till 80 % jämfört...


23. 11. 2016

Med hjälp av magnetiska fickor kan du enkelt och synligt placera t.ex. en kungörelse på det lämpligaste stället. Dokument som lagts i denna ficka är mobila och kan bytas mycket lätt.


23. 8. 2016

Med hjälp av magnetfärg kan väggarna i barnrummet bli roligare än någonsin tidigare. Magnetfärg används som en grundfärg - vi rekommenderar tre skikt. Magnetfärgen kan täckmålas med ogenomskinlig färg av önskad kulör och på så sätt kan du anpassa färgen till de andra väggarna i rummet. Den målade väggen håller neodymiummagneter med avdragningskraft av åtminstone 40 N. Hela väggen...


22. 8. 2016

Magnetisk separator för material i rörledningar, för cisternbilar

Vi har utvidgat vårt utbud med en magnetisk separator av rostfritt stål som är avsedd för cisternbilar som transporterar olika torra pulvermaterial inom livsmedels-, kemiska eller råvaruindustrin. Separatorn används framför allt när bilarna lastas ut, då materialet transporteras i rör med hjälp av tryckluft.


21. 8. 2016

Cylindriska magnetiska linser i mässing bearbetas med h6 tolerans och har därför hög måttnoggrannhet. De har hög spännkraft på grund av bipolär magnetisering. De är försedda med en invändig gänga och du kan lätt fästa magneten där du behöver.

Gummibeklädda magnetiska linser repar inte metallytor. Vit gummibeklädd lins smutsar inte ner omgivande ytor. Tack vare gängan kan linsen...


21. 8. 2016

Ekonomisk magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F EKO)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with...


20. 8. 2016

Nytt i webbutiken: Magnetdjur – magneter som barn kommer att älska

Magnetdjur säljer vi med mera kraftfulla neodymmagneter, och nu också med svagare ferritmagneter. Dessa magneter håller barnens teckningar och bilder på plats på olika ytor - kylskåp, flexibel tavla eller vägg med magnetfärg. Magnetdjur är toppen i barnrum, daghem och förskolor.


20. 8. 2016

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ

Vi förbättrar och utvecklar våra produkter ständigt. Som en nyhet tillverkar vi en platt separator som du tack vare det unika avmagnetiseringssystemet kan lättare och snabbare rengöra från uppfångade metallföroreningar vilket sparar tid och höjer arbetseffektiviteten.

Denna separator har samma funktioner och höjd som den ovan angivna separatorn som alltså kan ersättas med den nya modellen...


19. 8. 2016

Magnetplatta

Fördelen är enkel montering som inte kräver anpassningar av transportbandets konstruktion och möjlighet att placera separatorn så nära det transporterade materialet som möjligt och på så sätt nå maximalt utnyttjande av den magnetiska kretsen.


18. 8. 2016

Utskjutbar roterande magnetisk separator för rörledningar

Vi har utvidgat vårt utbud av magnetiska separatorer för bulkblandningar. Nu har vi utvecklat och tillverkar en utskjutbar roterande magnetisk separator som är avsedd till separering av metallföroreningar från bulkblandningar med sämre genomtränglighet som transporteras i rör.


16. 8. 2016

Magnetfolier

Vi säljer magnetfolier i olika färger och utföranden.  Magnetisk vidhäftningsförmåga beror på tjockleken av det material som folien kommer att läggas på. Magnetfolien kan klippas med vanlig sax eventuellt skäras ut. Den självhäftande magnetfolien tjänar inte som en magnettavla för att hålla upp magneter. För en sådan användning innehåller den för lite järn.

So en nyhet säljer...


15. 8. 2016

Magneter för textilfilter

Denna magnetiska separator består av en eller två magnetstänger och en rostfri bärare i vilken finns stängerna. Hela denna anordning skjuts sedan in i ett slangfilter av tyg. Vi har förenklat fästning av magnetstången i den rostfria bäraren väsentligt, därför behövs det ingen skruvning.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Jaký magnet vám mohu doporučit?