Praktiska magnetiska produkter

Artiklar

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ

Platt magnetisk separator med automatisk rengöring - ny typ

Vi förbättrar och utvecklar våra produkter ständigt. Som en nyhet tillverkar vi en platt separator som du tack vare det unika avmagnetiseringssystemet kan lättare och snabbare rengöra från uppfångade metallföroreningar vilket sparar tid och höjer arbetseffektiviteten.

Denna separator har samma funktioner och höjd som den ovan angivna separatorn som alltså kan ersättas med den nya modellen utan att man behöver göra några anpassningar.

Video: Magnetiska skyltar – C-profiler för hyllor

Magnetiska skyltar

Magnetiska skyltar används i lagerutrymmen för markering av hyllor eller för markering av dörrkarmar.

Magnetisk kvast för fordonets draganordning

Magnetisk kvast för fordonets draganordning

Magnetisk kvast tjänar till uppsamling av magnetiska metallföroreningar – väsentlig minskning av risken för punkteringar av däck. De ansluts mycket enkelt på fordonets draganordning och metallerna fångas automatiskt upp under färden. Den lämpar sig utmärkt till användning för väghållning och städning av små metallföremål på vägar.

Magnetfolier

Magnetfolier

Vi säljer magnetfolier i olika färger och utföranden.  Magnetisk vidhäftningsförmåga beror på tjockleken av det material som folien kommer att läggas på. Magnetfolien kan klippas med vanlig sax eventuellt skäras ut. Den självhäftande magnetfolien tjänar inte som en magnettavla för att hålla upp magneter. För en sådan användning innehåller den för lite järn.

So en nyhet säljer vi färdigskurna folier i A5, A4, A3-formatet.

Video: Separeringskärl – separering från flytande blandningar i två steg

Separeringskärl – separering från flytande blandningar i två steg

En magnetisk separator med automatisk rengöring fångar upp föroreningar från vätskan. Inom loppet av den automatiska rengöringscykeln sköljs dessa föroreningar med vatten eller ett valfritt medium. Denna sköljvätska töms tillsammans med de uppfångade metallerna i ett separeringskärl.

Video: Magnetisk ficka med färgram

Med hjälp av magnetiska fickor kan du enkelt och synligt placera t.ex. en kungörelse på det lämpligaste stället. Dokument som lagts i denna ficka är mobila och kan bytas mycket lätt.

Ny roterande separator för bulkblandningar i rörledningar

Utskjutbar roterande magnetisk separator för rörledningar

Vi har utvidgat vårt utbud av magnetiska separatorer för bulkblandningar. Nu har vi utvecklat och tillverkar en utskjutbar roterande magnetisk separator som är avsedd till separering av metallföroreningar från bulkblandningar med sämre genomtränglighet som transporteras i rör.

Självrengörande magnetisk separator för placering ovanför transportband

Ekonomisk magnetisk separator för placering ovanför transportband (MS F EKO)

Denna separator tjänar framför allt till separering av större magnetiska metallföroreningar från lätt igenomträngliga blandningar somtransporteras på ett transportband. Vanligtvis placeras den ovanför transportbandet så at den vrids med 90° horisontellt eller ovanför utmatningscylindern (se ritningar).

Magnetiska sopningsmaskiner för flygplatsytor

Magnetiska kvastar för flygplatsytor

Den magnetiska kvasten tjänar till uppsamling av metallavfall (spån, spikar, hår från stålborstar) från flygplatsytor. Kvasten kopplas enkelt bakom ett fordon som är utrustat med en kopplingsanordning. Genom att använda den magnetiska kvasten minskas förekomst av oönskade metallföremål på flygplatsbanan väsentligtoch därmed höjs flygplatsens säkerhet.

Magnetiskt armband (magnet på armen)

Magnetiska armband för både DIY och proffs!

På handleden kan du fästa t.ex.: bultar, muttrar, skruvar, spikar, borrar, nycklar, mindre verktyg.

Nytt i webbutiken: Utskjutbara magnetgaller (magnetstavar) med fördelningssystem

Utskjutbara magnetgaller (magnetstavar) med fördelningssystem

Nu kan du hitta olika typer av magnetiska separatorer I vår webbutik. Dessa inkluderar magnetstavar (magnetiska galler) och fördelningssystem. Fördelningssystemet säkerställer ett bättre materialflöde än i fallet med ett separat galler och det är billigare än att ha ytterligare ett galler för att skapa en fullvärdig labyrint.

Magnetisk monteringssats

Magnetisk monteringssats

Vi har nyligen utökat vårt sortiment av magnetiska monteringssatser. Dessa magnetiska monteringssatser innehåller en mycket stark magnet och en motsvarande motpart i stål med ett hål för försänkt skruv.

Magnetiska lås

Magnetiska lås

Vi har utökat vårt sortiment med en ny kategori av „Magnetiska lås“. I denna kategori hittar du „Magnetlås för väskor“ och „Magnetlås för smycken“.

Magneter för textilfilter

Magneter för textilfilter

Denna magnetiska separator består av en eller två magnetstänger och en rostfri bärare i vilken finns stängerna. Hela denna anordning skjuts sedan in i ett slangfilter av tyg. Vi har förenklat fästning av magnetstången i den rostfria bäraren väsentligt, därför behövs det ingen skruvning.

Magnetiska utmatningstrummor

Magnetiska utmatningstrummor

Roterande magnetisk separator består av utskjutbara magnetiska rör, som finns i en skåpkonstruktion som avslutas med flänsar. Komponenten med de magnetiska rören är placerad på en axel som drivs av en elektromotor (400 V).

Magnetisk skrapmatta

Magnetisk skrapmatta

Ett ofta förekommande problem inom livsmedelstillverkningen är lösningen för rengöring av skor när man ska gå från verkstäder till livsmedelstillverkningen. Skor kan vara nersmutsade med ferromagnetiska föroreningar (spån, sågspån, metalldamm) och det finns risk att den rena anläggningen kontamineras med dessa föroreningar.

Cisternseparator för pulvermaterial i rörledningar

Magnetisk separator för material i rörledningar, för cisternbilar

Vi har utvidgat vårt utbud med en magnetisk separator av rostfritt stål som är avsedd för cisternbilar som transporterar olika torra pulvermaterial inom livsmedels-, kemiska eller råvaruindustrin. Separatorn används framför allt när bilarna lastas ut, då materialet transporteras i rör med hjälp av tryckluft.

Magnet för sprutgjutningsmaskinens tratt i en plastkropp

Magnet för sprutgjutningsmaskinens tratt

Vi har utvecklat magneten för sprutgjutningsmaskinens tratt i förbättrat utförande enligt dina krav på maximal effektivitet av separeringen och på arbetssäkerhet. Magneten för sprutgjutningsmaskinens tratt är i detta förbättrade utförande utrustad med mycket starka neodymmagneter. Till dess största fördelar hör framför allt placering av magneterna i en plastkropp, som täcker hela tvärsnittet av sprutgjutningsmaskinens tratt. På...

Magnetisk separator för produkter i rörledningar -MF 50/1

Magnetisk separator för flytande blandningar med manuell rengöring

För att kunna erbjuda en effektivare magnetisk separering, bättre manipulation i samband med rengöringen och för att använda magnetisk separering i certifierade anläggningar med dokumenterat tillverkningssystem har vi utvecklat en ny typ av magnetisk separator MF 50/1. På samtliga tre magnetiska rör erbjuder vi som standard magnetisk induktion 13 500 G – skillnaden upp till 80 % jämfört med konkurrensen

Magnetplatta för placering ovanför transportband

Magnetplatta

Fördelen är enkel montering som inte kräver anpassningar av transportbandets konstruktion och möjlighet att placera separatorn så nära det transporterade materialet som möjligt och på så sätt nå maximalt utnyttjande av den magnetiska kretsen.

Läs även andra artiklar

Vad kan vi hjälpa dig med?

Jaký magnet vám mohu doporučit?