Separatorer för torra blandningar med automatisk rengöring

Dubbelsidig magnetisk separator för torra blandningar (MSV PO)

Dubbelsidig magnetisk separator för torra blandningarDubbelsidig magnetisk separator för torra blandningar

Magnetisk separator med automatisk rengöring tjänar till separering av magnetiska metallföroreningar. Vanligtvis erbjuder vi tre typer med ingående dimensioner 250x250, 400x400 och 500x500 och med kapacitet upp till 150 t/tim.

Rengöring av den magnetiska separatorn

Principen av den automatiska rengöringen är den att materialet hälls genom den magnetiska separatorns mittdel och de uppfångade metallföroreningarna utmatas alltid efter en inställd intervall in i det vänstra eller högre uppsamlingskärlet (se animationen nedan). En stor fördel är att man inte behöver avbryta materialflödet under rengöringen.

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. Kontakta oss om ett erbjudande av separator

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Animerad rengöring av den dubbelsidiga separatorn

Princip čištění

Ensidig magnetisk separator för torra blandningar (MSV PO J)

Ensidig magnetisk separator för torra blandningar

Denna magnetiska separator tjänar till separering av magnetiska metallföroreningar. Den är utrustad med mycket starka neodymmagneter. Tack vare det unika sättet att rengöra rören går det att separera även metallföroreningar som är större än 5 mm vilka skulle kunna skada den ovan angivna dubbelsidiga separatorn. En viktig faktor är också mindre utrymmeskrav.

Rengöring av den magnetiska separatorn

Ensidig magnetisk separator för torra blandningar

Principen av den automatiska rengöringen av denna typ av separatorn är den att materialet hälls genom den magnetiska separatorns sidodel och de uppfångade metallföroreningarna utmatas alltid efter en inställd intervall mot uppsamlingskärlet på andra sidan. De magnetiska rören rengörs genom att de rostfria rören flyttas och metallföroreningarna utmatas till uppsamlingskärlet på sidan.

Förskjutning av magnetiska rör

 

Vi tillmötesgår varje kund i största möjliga mån. Vi tillverkar skräddarsydda lösningar enligt dina behov. Kontakta oss om ett erbjudande av separator

Denna produkt är utvecklad och tillverkad av vårt företag. Installation och service utförs av våra professionellt utbildade tekniker.

Animerad rengöring av den ensidiga separatorn för torra blandningar

Princíp čistenia

 

 

 

 

 

 

Ensidig magnetisk separator för torra blandningarBåda typer av magnetiska separatorer styrs med hjälp av pneumatiska element av märket FESTO och rengöringsprocessen kontrolleras av ett SIEMENS elektroniskt system. Systemet kan anslutas till styrsystemet av hela anläggningen.

 
-->