Magnetiska plåtseparatorer

Magnetiska plåtseparatorerPlåtseparatorer kan användas på alla ställen där man arbetar med magnetiskt ledande plåtar. Plåtseparatorn tjänar till att problemfritt separera plåtarna från varandra och på så sätt möjliggör den deras lätta hantering i samband med att operatorn lägger plåtarna in i pressar, saxar eller när plåtarna ska behandlas på andra sätt.

Den grundläggande delen av dessa plåtseparatorer är ferritmagneter som skapar en tillräcklig styrka även för separering av oljade plåtar. Endast magnetiskt ledande plåtar kan separeras.

Dimensioner av plåtseparatorer

Magnetiska plåtseparatorerVi tillverkar magnetiska plåtseparatorer med valfria dimensioner för att möjliggöra separering av även de största plåtformaten. För att bestämma den lämpligaste storleken av plåtseparatorn måste vi känna till de exakta dimensionerna av plåtstapeln och plåtarnas tjocklek. Vidare måste vi veta ifall plåtarna har behandlats med en oljefilm.

Vanligen levererar vi magnetiska plåtseparatorer med funktionsytan 145 x 180 mm.

  • Magnetisk plåtseparator modell 1 (MCP - 1) lämpar sig till användning för plåtar med tjockleken upp till 2 mm.
  • Magnetisk plåtseparator modell 2 (MCP - 2) lämpar sig till användning för plåtar med tjockleken upp till 3 mm.

Fördelar med användning av plåtseparatorer

Magnetiska plåtseparatorerEn stor fördel med användning av dessa separatorer är bekvämligare hantering av plåtar, snabbare tillverkning, högre säkerhet (man behöver inte använda några andra anordningar för att separera plåtarna från varandra, t.ex. en järnsåg).

Online försäljning av lyftredskap

I vår e-butik kan du välja från ett brett utbud

Köp magnetiska plåtseparatorer

Övriga lyftredskap som underlättar ditt arbete

Magnetisk vinkellinjal

Magnetisk vinkellinjal

Magnetisk vinkellinjal sparar tid vid svetsning av olika profiler. Den kan användas vid svetsning av material i rätt vinkel, 45° eller i planet.

Manuell magnetlyft för plåtar

Manuell magnetlyft för plåtar

Manuell magnetlyft för plåtar underlättar arbete med plåtar. Plåten kan enkelt skjutas och vridas på samt hanteras på andra sätt.

Magnetiska spånsamlare

Magnetiska spånsamlare

Manuell magnetisk spånsamlare används till uppsamling av metallföroreningar i metallbearbetnings- och låssmedsverkstäder.

Magnetisk lyftstång

Magnetisk lyftstång

Lyftstången underlättar och snabbar på när plåtar ska läggas in i pressar och sedan dras ut eller när man hanterar gasbrända plåtdelar.

Handmagnet

Handmagnet

Handmagneten underlättar hantering av plåtar. Den har ett brett användningsområde framför allt i pressverkstäder.

Magnet på stång för galvaniseringsverkstäder

Magnet på stång för galvaniseringsverkstäder

Magneten på stång för galvaniserings- och lackverkstäder används att dra ut delar från en tank.

Plockmagneter

Plockmagneter

Plockmagneter är perfekta när du behöver samla upp eller dra fram föremål från svåråtkomliga platser.

Magnetiskt locklyft

Magnetiskt locklyft

Lägg lyftredskapet på lockets kant och lossa på locket. Skjut sedan locket från brunnöppningen. Lämplig för många tillämpningar från uttagning av rostar till tunga lock.