Magnetiska plåtseparatorer

Magnetiska plåtseparatorerPlåtseparatorer kan användas på alla ställen där man arbetar med magnetiskt ledande plåtar. Plåtseparatorn tjänar till att problemfritt separera plåtarna från varandra och på så sätt möjliggör den deras lätta hantering i samband med att operatorn lägger plåtarna in i pressar, saxar eller när plåtarna ska behandlas på andra sätt.

Den grundläggande delen av dessa plåtseparatorer är ferritmagneter som skapar en tillräcklig styrka även för separering av oljade plåtar. Endast magnetiskt ledande plåtar kan separeras.

Dimensioner av plåtseparatorer

Magnetiska plåtseparatorerVi tillverkar magnetiska plåtseparatorer med valfria dimensioner för att möjliggöra separering av även de största plåtformaten. För att bestämma den lämpligaste storleken av plåtseparatorn måste vi känna till de exakta dimensionerna av plåtstapeln och plåtarnas tjocklek. Vidare måste vi veta ifall plåtarna har behandlats med en oljefilm.

Vanligen levererar vi magnetiska plåtseparatorer med funktionsytan 145 x 180 mm.

  • Magnetisk plåtseparator modell 1 (MCP - 1) lämpar sig till användning för plåtar med tjockleken upp till 2 mm.
  • Magnetisk plåtseparator modell 2 (MCP - 2) lämpar sig till användning för plåtar med tjockleken upp till 3 mm.

Fördelar med användning av plåtseparatorer

Magnetiska plåtseparatorerEn stor fördel med användning av dessa separatorer är bekvämligare hantering av plåtar, snabbare tillverkning, högre säkerhet (man behöver inte använda några andra anordningar för att separera plåtarna från varandra, t.ex. en järnsåg).

Online försäljning av lyftredskap

I vår e-butik kan du välja från ett brett utbud

Köp magnetiska plåtseparatorer